Uncategorized

ESP – Soy Protein Isolate Powder

Badan kita terdiri daripada lebih kurang 75 trillion sel. Sel ini penting kerana Sel membentuk tisu Tisu membentuk organ Organ membentuk sistem badan Sistem yang bergerak bersama ini mewujudkan seorang manusia Semua bergantung kepada protein untuk menjalankan fungsinya seperti Membina sel-sel baru, Menggantikan tisu-tisu badan yang lama/tua dengan tisu-tisu yang baru, Menggantikan tisu-tisu yang rosak/cedera… Continue reading ESP – Soy Protein Isolate Powder